ร่วมประกวดภาพถ่าย อาชีวศึกษา
ประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันครู ปร...

ร่วมส่งผลงานได้ที่ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ [อ่าน : 54 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูเบญจรัตน์ ทับทิมใส
เพลงสอนการทักทายภาษาอังกฤษ

การศึกษา [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
Kahoot. คืออะไร

ใช้ได้กับทุกวิชา [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูประดับพร ดาวเรือง
กำหนดการประชุมแผนกสามัญ

ให้ครูแผนกสามัญทุกคนมาประชุม เวลา 16.30 น.วันนี้ [อ่าน : 50 ครั้ง]

กยศ.

ให้ผู้กู้รายใหม่เข้าทำสัญญา [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครู พระอาจารย์ธีระพงษ์ ถิรญาโณ
โครงการนั่งสมาธิทำความดีถวายให...

นั่งสมาธิทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 [อ่าน : 39 ครั้ง]

โครงการนั่งสมาธิทำความดีถวายให...

นั่งสมาธิทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 [อ่าน : 44 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูทิพวรรณ สุริยะจันทร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสุธาทิพย์

เปลือกส้มโอแปรรูป [อ่าน : 51 ครั้ง]

โครงการ [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก ครูนฤมล จันทรเสนา
การยื่นเอกสารแก้ไขผลการเรียน

ต้องติดต่อครุผู้สอน 0955341608 [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก ครูนันท์นภัส สกุลราษฎร
รายชื่อนักเรียนที่ต้องยื่นเอกส...

- [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย 2560
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ปี 2560

ร่วมกันใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย [อ่าน : 57 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม