ตารางเรียน ระดับ ปวส ชั้นปีที่ 2

ปวส.2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ทั้งชั้นปี